• A+
  • A
  • A-

Medisch en paramedisch centrum
Algemene & gespecialiseerde geneeskunde
Laboratorium voor medische analyses

UW IDENTITEITSKAART: NEEM DIE ALTIJD MEE!

Identiteitskaart

Ziekenhuizen zijn verplicht de identiteit van patiënten te controleren wanneer zij het systeem van elektronische betaling door derden toepassen. Deze verplichting, die sinds 1 oktober 2017 geldt voor de thuiszorgsector, zal na een testperiode worden uitgebreid tot ziekenhuizen. De datum van deze verplichting is nog niet bekend.


WAAROM EEN ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART AANVRAGEN?
Het doel is administratieve en factureringsfouten te vermijden. Het gaat om een administratieve vereenvoudiging die zal zorgen voor een efficiënte samenwerking tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Het systeem helpt ook mogelijke fraude te bestrijden, hoewel de grote meerderheid van de ziekenhuizen en de zorgverleners die er werken de regels van de ziekteverzekering al correct toepassen. Het voorkomt ook fraude door patiënten (met betrekking tot hun identiteit).

https://www.youtube.com/watch?v=Jt-aIIkEhw4