• A+
  • A
  • A-

Medisch en paramedisch centrum
Algemene & gespecialiseerde geneeskunde
Laboratorium voor medische analyses

F.A.Q. online afspraak

Text

Heeft u hulp nodig om een online afspraak te maken? Dan vindt u hieronder de meest gestelde vragen over dit onderwerp:

Wat te doen als ik geen nationaal nummer heb?

Ons systeem staat om veiligheidsredenen niet toe een patiënt in te schrijven zonder nationaal nummer. U kan echter via uw gemeente een BIS nummer laten aanmaken dat u kan invoeren bij uw volgende aanvraag.

Wat te doen als ik geen bevestiging ontving van mijn afspraak via mail?

Het zou kunnen dat u een foutief mailadres heeft gebruikt of dat u de procedure niet tot het einde heeft gevolgd.

Wat te doen als ik geen herinnering SMS heb ontvangen?

De herinnering SMS is gelinkt aan patiënten voor wie een afspraak werd vastgelegd. Indien u een afspraak heeft gemaakt voor een derde persoon dan is het deze die de SMS zal ontvangen. Bij uw volgende bezoek aan de Europa Ziekenhuizen kan u een wijziging van het nummer aanvragen in de file "patiënt".

Wat te doen als ik geen afspraak kon maken?

Het is mogelijk dat u niet de juiste navigatie heeft gebruikt. Het maken van een afspraak werkt niet met Internet Explorer.

Wat te doen als ik trachtte om mijn afspraak te annuleren maar het niet lukte?

Als het een annulering betreft of een verplaatsing binnen de 24u, dan is dit normaal. U kan dan beter het secretariaat contacteren.
Als het gaat over een afspraak dat door het secretariaat werd vastgelegd, is het normaal. U kan enkel wijzigingen aanbrengen voor afspraken die u zelf online deed.

Wat te doen als ik 2 afspraken bij dezelfde arts wil nemen, en dit zonder succes? ?

Wij beperken ons tot slechts 1 afspraak per arts om veiligheidsredenen. Aarzel echter niet om het secretariaat te contacteren.

Is het normaal dat voor bepaalde artsen een online afspraak niet mogelijk is?

Ja, dat kan de keuze van de arts zijn of de complexiteit van de afspraak. Aarzel niet om desgevallend het secretariaat te contacteren, die u zal verder helpen.

Ik had een online afspraak gemaakt als ik mij had aangemeld maar de arts wou mij niet nemen.

Wij kunnen geen afspraken verzekeren die niet conform zijn met de voorwaarden die op onze site vermeld staan. Als het om een specifieke raadpleging gaat (vermeld in de tekstzone), dient u het secretariaat te contacteren die dan in functie van uw behoeften het nodige zal doen.

Hoe kan ik een online afspraak maken voor mijn kind?

Vul de gegevens van uw kind in.
Bijkopende inlichtingen zullen gevraagd worden over de persoon die de afspraak maakt.

 

Hoe kan ik een afspraak maken voor iemand anders?

Vul de gegevens in van de persoon voor wie de afspraak is bedoeld.
OPGELET
Indien u het telefoonnummer van de patiënt voor wie u de afspraak maakt, invult, dan zal de activeringscode naar dat nummer worden gestuurd.

Hoe beheer ik mijn afspraken?

De patiënt kan online afspraken verplaatsen/annuleren maximaal 24 uur voor de afspraak. Voor andere afspraken dient het secretariaat te worden gecontacteerd.