• A+
  • A
  • A-

Medisch en paramedisch centrum
Algemene & gespecialiseerde geneeskunde
Laboratorium voor medische analyses

Conventiestatuut van de artsen

Text

AL DAN NIET GECONVENTIONEERDE ARTS?

Het is belangrijk dat u weet of uw arts geconventioneerd, niet geconventioneerd of slechts gedeeltelijk geconventioneerd is want dit heeft invloed op het bedrag dat u zult betalen.

Een geconventioneerd arts past de honoraria toe die in de overeenkomst zijn voorzien. In dat geval betaalt u slechts wat het remgeld wordt genoemd, met andere woorden het verschil tussen het door het ziekenfonds terugbetaalde bedrag en de door de overeenkomst vastgelegde honoraria.

Een niet-geconventioneerde arts heeft de vrijheid de door hem gewenste prijzen toe te passen. Hij kan dus supplementen vragen bovenop de door de overeenkomst vastgelegde tarieven. Dat heet honorariumsupplementen. Deze worden nooit door het ziekenfonds terugbetaald.

U kunt het conventiestatuut van alle artsen raadplegen op de website van het RIZIV.

Op de website van het Bella Vita Medical Center vindt u naast de naam van de artsen eveneens hun conventiestatuut.
Voor alle inlichtingen kunt u steeds bij het secretariaat terecht.